Pratika

Skalna jerebica

Skalna jerebica (Alectoris graeca) imenovana tudi kotorna je ptica ki spada v družino poljskih kur. Naseljuje Evropo, najdemo jo v Alpah, Italiji, na Balkanu in v Grčiji.

kotorna 01

Skalna jerebica je nekoliko večja od poljske jerebice, meri 35 cm, dolžino repa ima 9 cm in tehta okoli 60 dag. Je pretežno modrikasto siva, po trebuhu svetla, na svetlih bokih pa ima prečne črte in rjasto rdeče proge. Na vratu ima belo liso, obrobljeno z močnim črnim robom, ki se nadaljuje prek oči in korena kljuna. Kljun, noge in kolobarji okrog oči so rdeči. Samec se od samice loči predvsem po bradavičastem izrastku (ostrogi) nad zadnjim prstom na nogi.

Živi v enoženstvu, paritev je v marcu in aprilu. Gnezdo je vdolbinica na tleh, skrita med skalami ali pod grmom. Samica znese 10 -15 peščenih, rjavo lisastih jajc, iz teh pa se po 25 dneh izvale kebčki, ki jih vodita samec in samica.

Hrani se z žuželkami, črvi, ličinkami, popjem in mladimi poganjki, s semenjem in podobnim.

Živi v odprtem skalnem svetu do snežne meje. Najpogostejša je na področju Alp, posebej priljubljene pa so ji kraške pokrajine obrasle s travo in gostim grmovjem. Ker je mlada trava eden glavnih virov njene hrane, je vezana na odprt, redko zaraščen svet. Najbolj ji ustrezajo strmi predeli, obrasli z redkim in nizkim grmovnim ter drevesnim rastlinjem, ki mejijo na pašne in obdelane površine.

Steinhuhn Alectoris graeca

Razširjenost v Sloveniji
Nekdaj je bila kotorna splošno razširjena na Krasu in v pretežnem delu Alp, zdaj jo najdemo v manjšem številu le še na primorski strani Julijskih Alp in na obrobju nekaterih visokokraških planot.

Ogroženost
Kotorno uvrščamo med ogrožene živalske vrste, saj se je njena številčnost v zadnjih desetletjih bistveno zmanjšala. Ker sta bila nekdaj planinska paša in paša drobnice na kraškem svetu zelo razviti, ji je stalna popasenost zagotavljala tudi dovolj potrebne zelene hrane. Z opuščanjem paše ter zaraščanjem travnikov in pašnikov se je zelo skrčil in poslabšal življenjski prostor zanjo. Na številčnost kotorne negativno vplivata tudi čedalje večja vznemirjenost in večanje števila nekaterih plenilskih vrst (lisica, kuna belica).

Red White Birdhouse Craft Art Business Etsy Big Banner
Prikaži Več

Podobni članki

Preglej tudi
Close
Back to top button