Pratika

Spoznavajmo naravo

Repaljščica (Saxicola rubetra), starinsko rjavi prusnik, je majhen ptič pevec iz družine muharjev, ki gnezdi po vsej Evropi in proti vzhodu do srednje Azije, pozimi pa se odseli v podsaharsko Afriko.

V dolžino meri med 12 in 14 cm. Je razmeroma čokat ptič s kratkim repom, ki je pri bazi bele barve, sicer pa temen. Po glavi, hrbtu in perutih so repaljščice temno rjave s črnimi lisami, po trebušni strani pa svetlejše. Samci imajo črno-rjavo glavo z vpadljivo belo nadočesno progo in rdečkasto-rjavo obarvanost grla in prsi. Samice in enoletni mladiči imajo svetlejšo obarvanost glave ter nadočesno progo blede barve, torej je vzorec obarvanosti manj kontrasten.

Poje največkrat ponoči; njegov napev je raznolik, v njem se menjajo počasni in hitri ter čisti in bolj raskavi toni, vanj vpleta tudi posnemanje oglašanja drugih ptic.

Najraje se zadržuje v odprti krajini porasli z redkim grmičevjem in skalnato podlago, kakršni so na primer neredno obdelovani kraški travniki. V svojem okolju potrebuje vsaj nekaj dvignjenih mest (grmi, količki za ograjo ipd.), od koder opreza za hrano in se oglaša. Gnezdo splete v nizkem gostem rastju. Prehranjuje se pretežno z žuželkami, v manjši meri pa tudi z drugimi majhnimi nevretenčarji, kot so pajki, polži in razni črvi.

Zaradi velikega območja razširjenosti in populacije, ki v Evropi po oceni šteje med 5 in 10 milijonov parov, ne velja za ogroženo vrsto v svetovnem merilu, so pa lokalne populacije ponekod v Evropi že močno zmanjšane zaradi intenzifikacije kmetijstva, zato je prepoznana kot ogrožena v nekaterih državah (Nemčija, Združeno kraljestvo).

 Tudi v Sloveniji je široko razširjena, predvsem je pogosta na vlažnih ali poplavnih kraških travnikih.

Red White Birdhouse Craft Art Business Etsy Big Banner
Prikaži Več

Podobni članki

Preglej tudi
Close
Back to top button