Moje finance

Kako se gibajo cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih

V času hudih podražitev in nasploh napovedanih podražitev hrane je SURS izmeril, kako so se cene gibali pri kmetih lani. In res se podražitve poznajo. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v novembru 2021 povprečno za 20,1 % višje kot pred enim letom. Vrednost kmetijskih pridelkov, odkupljenih v novembru 2021, je bila  za 25,4 % višja od vrednosti odkupa pred enim letom in za 17,7 % nižja od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu je izračunal SURS, Statistični urad RS.

BeFunky sample 37

Povprečna cena krompirja pri pridelovalcih precej višja kot v novembru 2020

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v novembru 2021 povprečno za 20,1 % višje kot pred enim letom. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje povprečno za 33,1 %, cene živali in živalskih proizvodov pa povprečno za 10,0 %. 

Od rastlinskih pridelkov so se najbolj zvišale cene krompirja in žit, precej višje pa so bile tudi cene sadja in industrijskih rastlin. Cene zelenjadnic so bile višje za 11,4 %, cene vina pa za 3,1 %.

Cene živali za zakol so bile v povprečju višje za 14,6 %. Najbolj so se zvišale cene goveda (za 26,9 %). Cene prašičev so bile višje za 6,8 %, cene perutnine pa so bile za 1,2 % nižje.
Cene živalskih proizvodov so bile v povprečju za 6,3 % višje kot pred enim letom. Povprečna odkupna cena mleka je bila višja za 8,8 %, povprečna odkupna cena jajc pa nižja za 2,8 %.

Vrednost odkupljenih žit in živine precej višja kot v novembru 2020

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v novembru 2021 za 25,4 % višja kot v novembru 2020 in za 17,7 % nižja kot v oktobru 2021. 

Skupna vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila za 61,2 % višja kot v novembru 2020. Vrednost odkupljenih žit je bila občutno višja kot leto prej, najbolj pa se je zvišala vrednost odkupljene koruze v zrnju. Višja je bila tudi vrednost odkupljenih zelenjadnic (za 12,1 %). Vrednost odkupljenih industrijskih rastlin je bila za 32,4 % nižja, ker je bila odkupljena manjša količina pridelka.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila za 4,8 % višja kot pred enim letom. Na zvišanje je vplivala predvsem višja vrednost odkupljenih alkoholnih pijač (za 41,4 %); večja je bila odkupljena količina pridelka, v povprečju višje pa so bile tudi odkupne cene.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila za 19,5 % višja kot pred enim letom. Vrednost odkupljene živine je bila občutno višja kot leto prej. V primerjavi z istim obdobjem 2020 je bila odkupljena večja količina živali, višje pa so bile tudi odkupne cene. Vrednost odkupljenega mleka se je zvišala za 8,6 % in vrednost odkupljene perutnine za 5,3 %. Vrednost odkupljenih jajc je bila nižja za 16,4 %.


Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija

Screen Shot 2022 01 14 at 23.21.06
Screen Shot 2022 01 14 at 23.21.15
Prikaži Več

Podobni članki

Preglej tudi
Close
Back to top button