Moje finance

Pogrebnina in posmrtnina

Pogrebnina je denarni prejemek, namenjen za pomoč pri kritju stroškov pogreba družinskega člana. Posmrtnina je denarni prejemek, namenjen finančni pomoči svojcem umrlega.

BeFunky sample 56 1

Pogrebnina in posmrtnina sta obliki denarne pomoči socialno šibkejšem ob smrti družinskega člana.

Vloga za pogrebnino in posmrtnino

 Z vlogo lahko zaprosite za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnino) oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana (posmrtnino).

ZA VLOGO KLIKNITE TU: (KLIK)

Za upravičenost je treba izpolnjevati splošne in posebne pogoje za posamezno pravico.

Upravičenec za uveljavljanje pravice do pogrebnine oziroma posmrtnine mora biti:

 • državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji,
 • tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in stalno prebivališče v Sloveniji.

Posebni pogoji za uveljavljanje posmrtnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Od 1.6.2018 so upravičenci tudi bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje pokojne osebe.),
 • vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka ali
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja, prav tako se ne upošteva denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek in državna štipendija) ne presega zakonsko določenega cenzusa.
BeFunky sample 57 3

Zakonsko določen cenzus je odvisen od števila družinskih članov vlagatelja ter od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka in trenutno znaša za:

 • samsko osebo 1,47 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 591,20 evrov,
 • družino z 2 odraslima osebama 2,04 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 820,45 evrov,
 • družino z 2 odraslima osebama in 1 otrokom 2,74 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1101,97 evrov, z 2 otrokoma 3,33 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.339,26 evrov,
 • enostarševsko družino z 1 otrokom 2,35 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 945,12 evrov, z 2 otrokoma 3,12 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.254,80 evrov.

Posmrtnina se dodeli in izplača vlagatelju kot pomoč za vse družinske člane umrlega. To pomeni, da je do posmrtnine po isti pokojni osebi lahko upravičen samo en družinski član pokojne osebe.

Posebni pogoji za uveljavljanje pogrebnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti),
 • vlagatelj je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji (račun se mora glasiti na strankino ime),
 • in je bil na dan smrti pokojnika upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka, ali
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega višine 617 evrov za samsko osebo oziroma 925 evrov za družino.

VIŠINA:
posmrtnina – en osnovni znesek minimalnega dohodka, trenutno 402,18 evrov
pogrebnina
 – dva osnovna zneska minimalnega dohodka, trenutno 804,36 evrov, vendar ne več kot znašajo stroški pogreba.

Pogrebnina in posmrtnina se v zaupuščinskem postopku (dedovanje) ne vračata.

Pogrebnino in posmrtnino uveljavljate pri katerem koli centru za socialno delo. Družinski član za pokojno osebo vlogo vložil pri katerem koli centru za socialno delo. Obe pravici se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca.

Prikaži Več

Podobni članki

Preglej tudi
Close
Back to top button