Moje finance

Kako do nekaj dodatnih evrov?

Dela, ki jih kot upokojenec lahko opravljate:
Pred tednom dni smo objavili da Steklarna Hrastnik išče dodatne okrepitve in sicer upokojence. Pa veste kakšni so pogoji za delo, ko si enkrat v pokoju, pa tudi katere oblike dela lahko opravljate? Če še niste pripravljeni za popoln odklop s trga dela, preverite! 

ZAČASNO IN OBČASNO DELO

Vsi upokojenci – razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni – so upravičeni do opravljanja začasnega in občasnega dela, ki na višino pokojnine ne vpliva, lahko pa nastane povečana dohodninska obveznost.

Katere podatke mora taka pogodba vsebovati?

 1. naziv, sedež, matična in davčna številka delodajalca,
 2. ime, priimek, rojstni datum, matična in davčna številka upravičenca,
 3. vrsta dela, ki se bo opravljalo kot začasno ali občasno delo,
 4. obdobje opravljanja začasnega ali občasnega dela,
 5. podatek o predvidenem številu ur začasnega ali občasnega dela, 
 6. datum sklenitve pogodbe,
 7. urna postavka za opravljeno delo in
 8. predviden skupen znesek dohodka.

Omejitve zakonodaje pri sklenitvi pogodbe za začasno ali občasno delo 

 • Upokojenci lahko začasno ali občasno delo opravljajo v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu. 
 • Neizkoriščenih ur iz posameznega koledarskega meseca ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec
 • najnižja urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojenca znaša 5,5 eura in velja od 1. marca 2021 do 28. februarja 2022
 • najvišji skupni dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v koledarskem letu 2021 znaša 8.235,53 eurov.
 • Upokojenec lahko začasno ali občasno delo opravlja pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne sme preseči predpisane omejitve glede števila ur in višine dohodka.
 • Delodajalec mora upokojencu dohodek za pretekli mesec izplačati najkasneje do 18. v mesecu.

POGODBE CIVILNEGA PRAVA – AVTORSKA IN PODJEMNA POGODBA

Če se odločite za to vrsto dela, se ni potrebno vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Izplačevalci bodo sicer morali plačati prispevek delodajalca v višini 8,85% od zneska izplačila, za zavarovanje za primer invalidnosti ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Tudi nobene omejitve glede oddelanega števila ur ali višine zneska, ki ga lahko zaslužite, ni. Se pa lahko zgodi, da bo prišlo do spremembe pri plačilu dohodnine, saj se tak dohodek šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

OSEBNO DOPOLNILNO DELO

Urejeno je z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Gre za pomoč v gospodinjstvu, druga manjša dela, izdelovanje izdelkov domače in umetnostne obrti, nabiranje in prodajanje gozdnih sadežev in zelišč. Takšno delo je potrebno priglasiti, prejet dohodek pa bo prav tako lahko vplival na plačilo dohodnine. Plačati pa je treba tudi prispevek za posebne primere zavarovanja, kot so invalidnost ali smrti, kot posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Tudi pri tej obliki dela ni omejitve glede števila opravljenih ur, obstaja pa omejitev pri višini zaslužka – prihodek v polletju koledarskega leta ne sme presegati treh povprečnih neto plač v Sloveniji iz preteklega leta.

FUNKCIJE DRUŽBENIKA, PROKURISTA ALI POSLOVODNE OSEBE

Če bi želeli po upokojitvi pridobiti samo status družbenika ali prokurista, samo status družbenika in hkrati prokurista ali pa samo status poslovodne osebe (direktorja), tak status ne vpliva na višino pokojnine, prav tako ni omejitve v številu ur dela ali v znesku zaslužka. Če pa po upokojitvi hkrati postanete družbenik in direktor podjetja, se boste morali obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovati, kar pa bo posledično vplivalo na pokojnino.

V primeru, da gre v konkretni situaciji za ponovni vstop v zavarovanje z manj kot polnim delovnim časom, vam bo pripadal le del pokojnine, ki bo sorazmeren glede na število opravljenih ur dela. Če pa bo šlo za vstop v zavarovanje za polni delovni čas, je mogoče uveljavljati izplačilo 40% že uveljavljene pokojnine.

BeFunky sample 72
Prikaži Več

Podobni članki

Preglej tudi
Close
Back to top button