Moje finance

Letni dodatek je skoraj tu

Junij je za vogalom in to je gotovo eden izmed mesecev, ki se ga zaposleni pa tudi upokojenci zelo veselijo – izplačan bo namreč letni dodatek. Ste že preverili, koliko vam ga pripada? Odvisen je namreč od višine pokojnine. 

BeFunky sample 75

Letošnje dodatke bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje večini uživalcev pokojnin izplačal skupaj z junijskimi pokojninami 30. junija. Letni dodatek 2021 bo izplačan v naslednjih zneskih:

1

Letni dodatek pa bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2, višina pa bo:

2 1

Kakšni so pogoji za izračun?

  • v znesek pokojnine za obračun letnega dodatka se upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oz. družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oz. invalidskega zavarovanja. Višina letnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine. 
  • uživalcem pokojnin ali nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so pravico do prejemkov pridobili v tekočem letu, se letni dodatek izplača v sorazmernem delu, izračunanem glede na čas trajanja pravice do pokojnine ali nadomestila v tem letu (pod pogojem, da v tem letu še niso v celoti prejeli regresa za letni dopust)
  • če vam bo pravica do pokojnine ali nadomestila priznana po 30. juniju, vam bodo letni dodatek izplačali skupaj z izplačilom prve pokojnine ali nadomestila.
Prikaži Več

Podobni članki

Preglej tudi
Close
Back to top button