Moje finance

Pogoji za upokojitev v letu 2021

V letu 2021 se pogoji za upokojitev niso nič spremenili ali poslabšali. Manjše novosti pa je v letošnjem letu prinesla novela ZPIZ-2H.

BeFunky sample 12 2

Pogoji so enaki kot lani –  za pridobitev pravice do starostne pokojnine mora zavarovanec – moški ali ženska v letu 2021 izpolnjevati 

  • Starost 60 let in 40 let pokojninske dobe brez dokupa ali
  • Starost 65 let in najmanj 15 let zavarovalne dobe

V določenih primerih je možno pravico do starostne pokojnine pridobiti tudi pri nižji starosti, in sicer zaradi: skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, služenja obveznega vojaškega roka ali vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti.

Lanska novost je tudi možnost uveljavljanja dodatnega odmernega odstotka zaradi skrbi za otroke. Zavarovancu, ki izpolnjuje pogoje invalidske, starostne ali predčasne upokojitve, se zaradi skrbi za vsakega otroka v prvem letu njegovega življenja odstotek odmere pokojnine lahko poveča za 1,36 odstotka do največ 4,08 odstotka. 

Zakon ZPIZ-2G je lani ustavil upadanje odmernega odstotka za ženske in zavarovankam za 40 let dopolnjene pokojninske dobe ohranja odmero starostne pokojnine v deležu 63,5 odstotka od pokojninske osnove. Na drugi strani pa se lestvica odmernih odstotkov za moške postopno izenačuje. V letu 2021 znaša 59,5 odstotka, cilj pa je da se izenači z odmerno lestvico za ženske. Povečevanje je bilo sprva določeno do leta 2025, ko bo izenačeno z ženskami, po novem pa se bo prehodno obdobje zaključilo že dve leti prej, kar pomeni, da bo 1. januarja 2023 odmerni odstotek za moške s 40 leti pokojninske dobe prav tako kot pri ženskah znašal 63,5 odstotka. 

Novosti novele ZPIZ-2H

Letos januarja pa je začela veljati novela Zakona ZPIZ-2H, ki je bila sprejeta novembra 2020. Prinesla pa je drugačno ureditev pojma pokojninska doba brez dokupa. Pokojninski zavod bo moral zavarovancem, ki so do konca leta 2012 dokupili pokojninsko dobo in z njo uveljavili pravico do pokojnine ali izplačilo dela pokojnine, po uradni dolžnosti na novo odmeriti starostno pokojnino ali pa starostno pokojnino namesto predčasne pokojnine. Pri tem bo dokupljena doba do konca leta 2012 upoštevana kot pokojninska doba brez dokupa. Nova pokojnina ali izplačilo dela pokojnine bo zavarovancu pripadalo od 1. januarja letos.

Zavod bo moral na novo odmeriti starostno pokojnino tudi tistim, ki so z dokupom študija ali vojaškega roka uveljavili starostno pokojnino po pokojninskem zakonu, veljavnem do konca leta 2012. Tako dokup študija kot vojaškega roka bo upoštevan kot delovna doba.

Upokojenim združenim kmetom, ki so bili pokojninsko zavarovani po zakonu iz leta 1983 in bodo upravičeni do višje pokojnine ali višjega dela pokojnine, pa se bo višji znesek priznal na njihovo zahtevo.

Upokojevanje starejših po PKP 7

21. in 22. člen PKP7 od januarja omogočata, da je mogoče zaposlene, ki so izpolnil pogoje za upokojitev (starost 60 let in 40 let delovne dobe ali starost 65 let in z najmanj 15 let zavarovalne dobe), brez navajanja drugih razlogov opustiti z odpovednim rokom 60 dni in odpravnino. Reprezentativne sindikalne centrale so zaradi tega na ustavno sodišče vložile ustavno pritožbo, sodišče pa je do končne odločitve zadržalo izvajanje te določbe.  

Kar 62% aktivno zaposlenih varčuje za pokojnino

Po podatkih s konca leta 2019 je kar 560.722 zaposlenih vključenih v drugi pokojninski steber, kar je 62 odstotkov delovno aktivih prebivalcev Slovenije. To je največji delež od leta 2001, ko se je začelo dodatno varčevanje. V prihodnje bo vsak drugi zaposleni prejemal poleg javne še dodatno pokojnino. Višina te pa je seveda odvisna še od višine vplačane premije, dobe varčevanja in donosa v času varčevanja. 

Več o tem, da bo najnižja pokojnina letos očitno precej višja pa lahko preberet tu (KLIK)

Prikaži Več

Podobni članki

Back to top button