Moje finance

Precej višje cene

SURS (Statistični urad republike Slovenije) je pripravil primerjave letošnjih cen z lanskim letom. In ugotovitve? Vse se draži.


Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v septembru 2021 povprečno za 18,5 % višje kot v septembru 2020. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje povprečno za 27,7 %, cene živali in živalskih proizvodov pa povprečno za 8,2 %. 

Cene krompirja pri pridelovalcih so bile precej višje kot pred enim letom, še posebno povprečna cena poznega krompirja. V povprečju višje so bile tudi cene žit (za 49,7 %), sadja (za 25,8 %), zelenjadnic (za 15,1 %) in vina (za 4,5 %).

Cene živali za zakol so bile višje povprečno za 7,2 %. Višje so bile predvsem zaradi višjih cen goveda (te so se zvišale povprečno za 15,0 %). Cene perutnine so bile v povprečju nižje kot pred enim letom.

Cene živalskih proizvodov so bile v povprečju za 9,1 % višje kot v septembru 2020. Povprečna cena mleka je bila za 7,7 % višja in je znašala 0,33 EUR za liter.

Cene kmetijskih pridelkov v tretjem četrtletju 2021 v povprečju za 15,1 % višje kot v tretjem četrtletju 2020

Cene rastlinskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v povprečju za 25,0 % višje kot v tretjem četrtletju 2020. To zvišanje so povzročile predvsem višje cene krompirja in žit.

Cene živali in živalskih proizvodov so bile v povprečju za 7,3 % višje kot v tretjem četrtletju 2020. Cene goveda so bile višje v povprečju za 12,5 %, povprečna cena mleka pa za 6,1 %. 

Screen Shot 2021 11 14 at 08.25.44

Vrednost odkupa v skupini živinoreja višja kot v septembru 2020

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v septembru 2021 za 4,3 % višja kot v septembru 2020 in za 19,7 % višja kot v avgustu 2021.


Skupna vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila za 23,7 % nižja kot v septembru 2020. Vrednost odkupljenih žit je bila nižja kot pred enim letom (ker je bila manjša tudi količina odkupljenih žit). Vrednost odkupljenega krompirja je bila precej višja kot v septembru 2020 (odkupljenega je bilo več krompirja, precej višja pa je bila tudi povprečna cena pridelka). Višja je bila tudi vrednost odkupljenih zelenjadnic. 

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila za 8,9 % nižja kot v septembru 2020. Vrednost odkupljenega sadja je bila nižja za 12,5 % (ker je bila količina odkupljenega pridelka precej manjša). 

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila za 14,9 % višja kot v septembru 2020. Vrednost odkupljene živine je bila višja za 28,1 %. Večja je bila količina odkupljene živine, v povprečju višje pa so bile tudi cene živali pri pridelovalcih. Višja kot pred enim letom je bila tudi vrednost odkupljenega mleka, perutnine in jajc.

gibanje 6
Prikaži Več

Podobni članki

Preglej tudi
Close
Back to top button