To je življenje!

65 ali več let je starih 21 % prebivalcev Slovenije

1. oktober je za mednarodni dan starejših razglasila Generalna skupščina Združenih narodov leta 1990, z namenom, da bi se vsako leto na ta dan s posebno pozornostjo razpravljalo o različnih vprašanjih, povezanih s starejšimi ljudmi. Starostna meja, pri kateri naj bi se na splošno začela starost, ni določena. V Sloveniji običajno označujemo z besedo starejši osebe, stare 65 ali več let (65+).Koliko je nas, starejših? Veliko. 1. januarja 2021 je imela Slovenija 2.108.977 prebivalcev. 21 % ali 435.715 jih je bilo starih najmanj 65 let. 43 % je bilo moških, 57 % pa žensk.

BeFunky sample 34

Delež starejših je bil najvišji v pomurski (23,6 %), najnižji pa v osrednjeslovenski statistični regiji (18,9 %).

Poroke in razveze med starejšimi

Med 5.214 pari, ki so v 2020 sklenili zakonsko zvezo v Sloveniji, je bilo 112 ženinov in 46 nevest starih 65 ali več let; 22 ženinov in 7 nevest izmed teh je zakonsko zvezo sklenilo prvič.


1.774 zakonskih zvez je bilo v 2020 razvezanih. Med moškimi, ki so se razvezali, jih je bilo 117 starih 65 ali več let, med razvezanimi ženskami je bilo toliko starih 67.

Od delovno aktivnih, starih vsaj 65 let, jih največ dela v kmetijstvu

  • 3.2% v 2020 znašala stopnja delovne aktivnosti med prebivalci Slovenije, starimi 65 ali več let, med vsemi skupaj pa je bila 54,9-odstotna.
  • 13.000 delovno aktivnih prebivalcev Slovenije je bilo starih 65 ali več let.
  • 44,4 % prebivalcev med delovno aktivnimi, starimi vsaj 65 let, je delalo v kmetijskih dejavnostih.

    90.000 upokojencev živi z dohodki pod pragom tveganja revščine
  • kar vsaka peta starejša ženska živi z dohodki pod pragom tveganja revščine
  • varstveni dodatek, kot oblika s katero naj bi država blažila revščino starejših, doseže le del tistih, ki bi ga potrebovali
  • že več desetletji čakamo na sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi uredil področje podpore ljudem, ki potrebujejo podporo pri vsakdanjem bivanju
BeFunky sample 33

Dosežena stopnja izobrazbe med starejšimi nižja kot med vsemi skupaj

V 2020 je bilo med prebivalci Slovenije, starimi 65 ali več let, 47 % srednješolsko izobraženih, kar je bilo nekoliko manj kot med vsemi prebivalci Slovenije, starimi vsaj 15 let. Še večje razlike so bile med deležem vseh in deležem starejših prebivalcev z osnovnošolsko in tistih z vsaj višješolsko izobrazbo, še posebno med starejšimi ženskami. Med temi je bilo na primer za 23 odstotnih več takih, ki so imele samo osnovno šolo, kot med vsemi prebivalkami, starimi 15 ali več let, takih, ki so imele vsaj višješolsko izobrazbo, pa je bilo za 17 odstotnih točk manj kot med vsemi.


Internet uporablja več kot polovica starejših prebivalcev


Med prebivalci Slovenije, starimi 65–74 let, je bilo v 2020 56 % takih, ki so že uporabljali internet; 33 % oseb te starosti je internet uporabljalo večkrat dnevno. Med rednimi uporabniki interneta v 2020, to je takimi, ki so internet uporabljali v zadnjih treh mesecih pred anketiranjem (teh je bilo 51 %), jih je 78 % uporabljalo internet za iskanje informacij o blagu in storitvah, 74 % za branje spletnih novic in časopisov in 59 % za iskanje informacij, povezanih z zdravjem.

rožca 2 1

Podatke je zbral Statistični urad RS.

Prikaži Več
Back to top button