Zdravje

Več gibanja!

Današnji dan je svetovni dan gibanja! Namen je spodbujanje telesne aktivnosti in zviševanje deleža telesno dejavnega prebivalstva.

Znano je, da nezadostna telesna aktivnost škodljivo vpliva na zdravje in je eden od vodilnih dejavnikov tveganja za umrljivost zaradi nenalezljivih bolezni. Tako Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) priporoča vključevanje telesne dejavnosti v naš vsakdan. Po priporočilih SZO je za ohranjanje zdravja odraslih potrebnih vsaj 150 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti na teden ali 75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden oziroma ustrezna kombinacija obeh. Poleg tega je za odrasle priporočljivo, da vsaj dvakrat tedensko izvajajo vaje za mišično moč in vzdržljivost.

BeFunky photo 4

Podatki o telesni dejavnosti odraslih prebivalcev Slovenije in Podravja

Po podatkih raziskave »Z zdravjem povezan vedenjski slog 2020« je osem od desetih prebivalcev Podravja v starosti 18 do 74 let doseglo zadostno količino telesne dejavnosti, ki ima znatne koristi za zdravje odraslih, kar je znotraj slovenskega povprečja. Delež prebivalcev Podravja, ki so dosegli zadostno količino telesne dejavnosti, ki ima dodatne koristni za zdravje, je znašal 45,4 %, medtem ko je bilo slovensko povprečje 47 %.

Delovno aktivni prebivalci Podravja še vedno pogosteje uporabljajo pasivne oz. motorizirane oblike transporta. Prebivalci Podravja se najpogosteje do mesta zaposlitve odpravijo z avtomobilom (78 %) , vsak četrti hodi na delovno mesto peš.

slika 1 41

Slika 1:Delež prebivalcev Podravja, glede na način prihoda od mesta bivanja do mesta zaposlitve

V Podravju velika večina odraslih ocenjuje, da so telesno aktivni (79,5 %). Vsak deseti prebivalec Podravja ni telesno dejaven, kljub temu da nima nobenih omejitev, ki bi lahko vplivale na njegovo telesno aktivnost.

slika 2 31

Slika 2: Telesna dejavnost odraslih v Podravju

Po podatkih raziskave »Z zdravjem povezan vedenjski slog 2020« vsak drugi prebivalec Slovenije redno hodi, kar pomeni, da vsaj 5-krat tedensko hodi po vsaj 30 minut, pri čemer je 30 minut lahko enakomerno razporejenih v manjše količine hoje (vsaj 10 min skupaj). V Podravju znaša delež prebivalcev, ki vsak dan vsaj 10 minut neprekinjeno hodijo 37,7 %.

slika 3 26

Slika 3: Hoja neprekinjeno vsaj 10 minut: število dni v običajnem tednu v Podravju

Za vse, ki želijo izboljšati ali okrepiti zdravje, narediti nekaj za sebe ali izvedeti novosti na področju gibanja se v Centrih za krepitev zdravja (CKZ) in Zdravstveno-vzgojnih centrih (ZVC) v vseh petih zdravstvenih domovih v Podravju izvajajo aktivnosti za krepitev zdravja in promocijo telesne dejavnosti. Prav tako ob svetovnem dnevu gibanja 10. maja ob 10. uri iz Centra za krepitev zdravja ZD Maribor vabijo k pohodu na Pohorje.


Pripravili: (NIJZ)

Lana Flisar, mag. san. inž., NIJZ – OE Maribor

Anja Magajna, univ. dipl. psih., NIJZ – OE Maribor

Prikaži Več

Podobni članki

Back to top button