Nostalgija

9 maj!

Današnji dan je s posebnimi črkami zapisan v zgodovino. Tako Evropsko kot Slovensko. Evropske države praznujejo 9. maj kot dan zmage nad nacizmom in fašizmom, saj se je tega dne leta 1945 v Evropi uradno končala druga svetovna vojna.

871286

In ta 9. maj je prinesel tudi osvoboditev Ljubljane. V Ljubljano so vkorakale enote 29. divizije in 7. korpusa slovenske partizanske vojske in osvobodile mesto.

Italian occupation of Ljubljana Slovenia


Kako se je okupacija Ljubljane začela?
Samo utrjevanje Ljubljane se je začelo 22. februarja 1942 zvečer, ukaz ja izdal Visoki komisar za Ljubljansko pokrajino Graziola in poveljnik 11. armadnega korpusa generala Maria Robottija. Začelo se je z bodečo žico, koli, prihodnji dan, torej 23. februarja pa je Grazioli izdal še prepoved izhoda iz mesta Ljubljane; s tem ukazom je omejil prihod in izhod na 11 cestnih prehodov (t. i. blokov), ki so jih lahko prečkale le osebe z dovoljenjem komisariata.

»Do nadaljnje odredbe je od 15. ure danes, 23. februarja 1942–XX, prebivalstvu Ljubljane prepovedano odhajanje iz mesta. Vstop v mesto je dovoljen samo dobaviteljem živil in tistim osebam, ki imajo za to iz razlogov javnih koristi utemeljen vzrok in ki predlože nadzornim postajam ob cestah in železnicah listine o istovetnosti. Proti osebam, ki bi skušale priti v mesto ali oditi iz njega na drugih krajih, kot so našteti, se uporabi orožje, in sicer podnevi po enem samem pozivu, ponoči pa brez poziva.«


Žične ovire so bile do konca decembra 1942 nameščene v dolžini 41 km (uporabili so 30 km bodeče žice oz. 151 ton), pri čemer so napeljali tudi 2,4 km električne žice za elektriziranje bodeče žice (zgradili so tudi tri nove transformatorske postaje). Pri gradnji so tako porabili: 1.770.000 zidakov, 120.000 opek, 1.100 m³ lesa, 1.500 ton cementa, 50 ton apna, 10 ton železa, 15.000 dolgih in 45.000 kratkih kolov, 1 tona bakra, 1.000 drogov za električno napeljavo in 800 močnih žarnic. 

Po nepopolnih podatkih iz januarja 1943 je bilo na obrambnem pasu bilo nastanjenih okoli 2.500 vojakov in okoli 500 karabinjerjev, agentov javne varnosti in kvestrinov.

Ko je Italija septembra 1943 kapitulirala, je slovenska Narodnoosvobodilna vojska zasedla ozemlje vse do Ljubljane, ki je bila tri dni povsem svobodna. 10. septembra pa so prišli novi okupatorji Nemci. Znova so se vrstile množične aretacije, odgoni v taborišča, streljanje talcev … Temu se je proti koncu vojne pridružilo vse hujše pomanjkanje, v februarju in marcu leta 1945 pa še zavezniško bombardiranje.

Partizanske enote so se približale Ljubljani v začetku maja 1945. 7. maja so se razvneli hudi boji na vsej obrambni črti, najmočnejša je bila sovražnikova obramba na Orlah, ki jo je 15. partizanska brigada strla šele 9. maja ob 3.00 zjutraj, čeprav je brezpogojna kapitulacija vseh nemških oboroženih sil začela uradno veljati že 8. maja ob 23. uri..

871287

Ob 5. uri zjutraj 9. maja sta sirena na glavnem kolodvoru in velika zastava na Gradu mestu oznanili, da je konec štiriletne okupacije. Ljubljanska brigada je na Magistratu izobesila slovensko zastavo in s tem oznanila osvoboditev mesta in konec štiriletne okupacije. Partizani so korakali v mesto, ljudje so osvoboditelje z navdušenjem pozdravljali, kar kaže tudi izbor tukaj objavljenih fotografij, ki jih hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije.

871276
Prikaži Več

Podobni članki

Back to top button